Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Bát sen. dây sen, cài bát, thanh trượt,...


DÂY BÁT SEN


Đèn chùm hiện đại

Hết hàng
25,420,000₫
Hết hàng
25,450,000₫
Hết hàng
21,112,000₫
Hết hàng
2,547,000₫
Hết hàng
4,091,000₫

Đèn chùm tay sáng

Hết hàng
1₫
Hết hàng
5,906,000₫
Hết hàng
5,670,000₫
Hết hàng
14,175,000₫
Hết hàng
8,660,000₫

Đèn chùm hoa lá

Hết hàng
2,875,000₫
Hết hàng
6,050,700₫
Hết hàng
6,930,000₫
Hết hàng
13,230,000₫
Hết hàng
5,119,200₫

Đèn chùm thông tầng

Hết hàng
310,110,000₫
Hết hàng
21,880,000₫
Hết hàng
27,568,000₫
Hết hàng
113,782,000₫
Hết hàng
75,080,000₫

Vách tắm kính JOMOO

Hết hàng
5,568,000₫
Hết hàng
4,539,000₫
Hết hàng
3,188,000₫
Hết hàng
4,539,000₫
Hết hàng
5,568,000₫

Vách tắm kính ARCHYO

Hết hàng
8,015,000₫
Hết hàng
2,109,000₫
Hết hàng
14,390,000₫
Hết hàng
3,786,000₫
Hết hàng
8,925,000₫

Vách tắm kính hãng


Cabin tắm xông hơi Dofun nhập khẩu

Hết hàng
61,560,000₫
Hết hàng
42,930,000₫

Cabin tắm xông hơi Fulisi nhập khẩu

Hết hàng
49,500,000₫
Hết hàng
37,440,000₫

Cabin tắm xông hơi WMK nhập khẩu

Hết hàng
162,315,000₫
Hết hàng
138,357,000₫
Hết hàng
111,610,000₫
Hết hàng
77,520,000₫
Hết hàng
113,680,000₫

SEN CÂY TẮM NHIỆT ĐỘ

Hết hàng
18,050,000₫
Hết hàng
18,049,000₫
Hết hàng
8,247,000₫
Hết hàng
7,395,000₫
Hết hàng
6,533,000₫

Vách kính thẳng cửa lùa

Hết hàng
13,132,000₫
Hết hàng
12,996,500₫
Hết hàng
10,795,000₫
Hết hàng
10,336,000₫
Hết hàng
8,478,000₫

VÁCH TẮM KÍNH GÓC CỬA LÙA

Hết hàng
11,713,000₫
Hết hàng
11,475,000₫
Hết hàng
8,925,000₫
Hết hàng
5,568,000₫
Hết hàng
5,568,000₫

Cabin tắm xông khô, xông ướt


Cabin tắm đứng đế mỏng


Cabin tắm đứng đế dày


CHỔI CỌ TOILET GẮN TƯỜNG

Hết hàng
1,026,000₫
Hết hàng
995,000₫
Hết hàng
978,000₫
Hết hàng
795,000₫
Hết hàng
729,000₫

ĐĨA, KHAY XÀ BÔNG GẮN TƯỜNG

Hết hàng
420,000₫
Hết hàng
353,000₫
Hết hàng
323,000₫
Hết hàng
323,000₫
Hết hàng
297,000₫

CỐC GẮN TƯỜNG

Hết hàng
913,000₫
Hết hàng
912,000₫
Hết hàng
649,000₫
Hết hàng
621,000₫
Hết hàng
578,000₫

CHẬU DƯƠNG VÀNH

Hết hàng
1,858,000₫
Hết hàng
1,579,000₫
Hết hàng
1,564,000₫
Hết hàng
1,531,000₫
Hết hàng
1,520,000₫

SEN ÂM TƯỜNG

Hết hàng
4,582,000₫
Hết hàng
4,582,000₫
Hết hàng
3,951,000₫
Hết hàng
3,832,000₫
Hết hàng
3,802,000₫

SEN CÂY TẮM ĐỨNG

Hết hàng
18,049,000₫
Hết hàng
11,660,000₫
Hết hàng
8,210,000₫
Hết hàng
7,864,000₫
Hết hàng
7,482,000₫

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Hết hàng
64,000₫
Hết hàng
85,000₫
Hết hàng
95,900₫
Hết hàng
96,000₫
Hết hàng
98,000₫

CHẬU ĐỨNG

Hết hàng
7,526,000₫
Hết hàng
6,957,000₫
Hết hàng
6,924,000₫
Hết hàng
6,478,000₫
Hết hàng
6,478,000₫

CHẬU TỦ LIỀN GƯƠNG

Hết hàng
52,592,000₫
Hết hàng
42,525,000₫
Hết hàng
42,012,000₫
Hết hàng
38,781,000₫
Hết hàng
37,404,000₫

BỒN CẦU 2 KHỐI

Hết hàng
2,740,000₫
Hết hàng
2,447,000₫
Hết hàng
0₫

ĐẾ VÁCH KÍNH

Hết hàng
1,989,000₫
Hết hàng
2,380,000₫
Hết hàng
2,380,000₫
Hết hàng
2,236,000₫
Hết hàng
2,202,000₫

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN 2 BÓNG, 3 BÓNG

Hết hàng
1,301,000₫
Hết hàng
958,000₫
Hết hàng
862,000₫
Hết hàng
657,000₫
Hết hàng
588,000₫

DOWNLIGHT LED

Hết hàng
64,000₫
Hết hàng
85,000₫
Hết hàng
95,900₫
Hết hàng
96,000₫
Hết hàng
98,000₫

ĐÈN LED

Hết hàng
412,000₫
Hết hàng
412,000₫
Hết hàng
357,000₫
Hết hàng
357,000₫
Hết hàng
357,000₫

ĐÈN ỐNG BƠ LED

Hết hàng
162,000₫
Hết hàng
162,000₫
Hết hàng
162,000₫

GƯƠNG PHÒNG TẮM

Hết hàng
1,800,000₫
Hết hàng
2,034,000₫
Hết hàng
1,989,000₫
Hết hàng
1,836,000₫
Hết hàng
1,755,000₫

ĐÈN BIỂN BÁO

Hết hàng
225,000₫
Hết hàng
225,000₫
Hết hàng
225,000₫
Hết hàng
225,000₫

ĐÈN TƯỜNG ĐỒNG

Hết hàng
30,550,000₫
Hết hàng
30,364,000₫
Hết hàng
24,942,000₫
Hết hàng
17,655,000₫
Hết hàng
13,354,000₫

CHẬU BÀN ĐÁ TREO TƯỜNG

Hết hàng
3,519,000₫
Hết hàng
0₫
Hết hàng
0₫

PHỤ KIỆN CẤP, THOÁT

Hết hàng
1,502,000₫
Hết hàng
486,000₫
Hết hàng
272,000₫
Hết hàng
170,000₫
Hết hàng
77,000₫

LỌ ĐỰNG DẦU GẮN TƯỜNG

Hết hàng
657,000₫
Hết hàng
657,000₫
Hết hàng
405,000₫
Hết hàng
342,000₫
Hết hàng
342,000₫

MÁY SẤY TAY, SẤY TÓC

Hết hàng
5,400,000₫
Hết hàng
3,170,000₫
Hết hàng
3,105,000₫
Hết hàng
1,134,000₫
Hết hàng
828,000₫

LÔ GIẤY

Hết hàng
1,008,000₫
Hết hàng
906,000₫
Hết hàng
804,000₫
Hết hàng
663,000₫
Hết hàng
663,000₫

Xịt toilet, Van T,...

Hết hàng
566,000₫
Hết hàng
452,000₫
Hết hàng
427,000₫
Hết hàng
348,000₫
Hết hàng
342,000₫

GA THOÁT SÀN

Hết hàng
963,000₫
Hết hàng
846,000₫
Hết hàng
631,000₫
Hết hàng
478,000₫
Hết hàng
478,000₫

GIÁ KỆ

Hết hàng
1,545,000₫
Hết hàng
1,472,000₫
Hết hàng
1,309,000₫
Hết hàng
1,179,000₫
Hết hàng
1,139,000₫

MẮC ÁO, VẤU TREO

Hết hàng
546,000₫
Hết hàng
536,000₫
Hết hàng
457,000₫
Hết hàng
457,000₫
Hết hàng
449,000₫

GIÁ KHĂN, VẮT KHĂN THANH, VÒNG

Hết hàng
3,677,000₫
Hết hàng
2,270,000₫
Hết hàng
2,111,000₫
Hết hàng
1,748,000₫
Hết hàng
1,729,000₫

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM THEO BỘ

Hết hàng
2,124,000₫
Hết hàng
1,773,000₫
Hết hàng
1,440,000₫

VAN CHẶN

Hết hàng
2,048,000₫
Hết hàng
451,000₫
Hết hàng
207,000₫
Hết hàng
140,000₫
Hết hàng
128,000₫

VÒI LẠNH - VÒI RUMILE

Hết hàng
353,000₫
Hết hàng
234,000₫
Hết hàng
185,000₫
Hết hàng
170,000₫
Hết hàng
163,000₫

DÂY BÁT TRƯỢT

Hết hàng
5,636,000₫
Hết hàng
5,059,000₫
Hết hàng
3,159,000₫
Hết hàng
2,340,000₫
Hết hàng
2,045,000₫